Кибернетический центр

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Основними напрямками наукових досліджень та наукових розробок інституту на сучасному етапі є розробка, дослідження та впровадження в різні сфери народного господарства та оборони прогресивних інформаційних технологій, автоматизованих систем обробки інформації та управління, засобів обчислювальної техніки, автоматизації, сучасних методів математичного моделювання, систем програмного забезпечення.

Найважливіші результати отримані колективом Інституту у 2001 - 2003 роках наступні:

На основі розроблених в Інституті інтелектуальних технологій підготовки прийняття рішень створена та введена в експлуатацію в залі пленарних засідань система інформаційного обслуговування депутатів Верховної Ради України (РАДА-3), що не має аналогів у світі.

Директор Інституту - член.-кор. НАН України,
засл. діяч науки і техніки України,
лауреат премії ім. В.М. Глушкова
Морозов А.О.

На базі розроблених в Інституті математичних моделей розповсюдження радіонуклідів у водному середовищі на замовлення МАГАТЕ колективом Інституту створений і впроваджений в Європейській системі реагування на радіаційні аварії РОДОС гідрологічний модуль.

Розроблені нові методи обробки радіолокаційних сигналів та на їх основі спільно з КДЗ "Буревісник" на замовлення Держкомкордону України створена радіолокаційна станція з цифровою обробкою сигналів, яка успішно пройшла державні натурні випробування.

Розроблені методи стиснення, кодування і декодування мовної інформації та на їх основі створена система конфіденційного GSM-зв'язку.

З використанням нових інформаційних технологій та сучасних досягнень мікроелектроніки виконана розробка агрегатованої системи мікропроцесорних засобів та програмно-технічного комплексу "Елекон" для автоматизації технологій і устаткування. На основі цих засобів створено і впроваджено на об'єктах комунальної сфери м. Києва більше 60 мікропроцесорних систем автоматизації насосних, теплопунктів, систем протидимного захисту та понад 50 систем кондиціювання виробничих приміщень, зокрема в обласній та Центральній клінічній лікарнях, заводі "Київмедпрепарат", Київському вітамінному заводі, ВО "Південмаш", Гаврилівській птахофабриці та інших підприємствах.

Розроблені методи оптимальної нелінійної апроксимації функцій та на їх основі методи конструювання та проектування програм зварювання складних тривимірних конструкцій. На замовлення Boing Corp. (USA) з використанням розроблених методів створена і випробувана автоматизована система керування великою зварювальною установкою КЛ-115 (розробка Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України).

Розроблена теорія планування і обробки результатів прискорених випробувань засобів обчислювальної техніки та автоматизації з використанням двохпараметричних моделей відмов, що дозволило значно скоротити об'єми випробувань. Створена і розвивається система сертифікації технологій і засобів обчислювальної техніки.

На відзнаку пам`яті В.М. Глушкова Президія НАНУ заснувала премію, що носить його ім'я, і присуджується за видатні досягнення у галузі кібернетики і обчислювальної техніки. Кожний учений України, що працює в області кібернетики, вважає за честь бути удостоєним цієї авторитетної премії.

 

 

 

 

HTD © 2003