Институты, развивающие идеи В.М. Глушкова

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Основні напрямки наукової діяльності інституту

- Фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації інформації

- Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах. Створення експертних систем підтримки прийняття рішень.

- Розробка методів та створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань, систем масового розповсюдження комп'ютерної інформації.

- Створення системи відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації, систем реєстрації інформації неруйнуючими та томографічними методами.

Послуги, розробки

- Науково - видавнича діяльність

- Інформаційні ресурси національного банку комп`ютерної інформації

- Електронна комп'ютерна газета "ВСЕ-ВСІМ"

- Послуги вузла Internet

- Реєстр інформаційних ресурсів м.Києва

Директор ІПРІ НАН України,
чл.-кор. НАНУ, д. тех. н.,
заслужений діяч науки й техніки України
В.В. Петров

 

 

 

 

HTD © 2003