Кибернетический центр

Інститут програмних систем Національної академії наук України

Основними напрямками наукової діяльності є: технології програмування; програмна інженерії та проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем; формально-логічні основи концептуального моделювання предметних областей та інтелектуальної інформаційні та експертні системи, банки даних та знань; теорія, методи і програмні засоби розподілених та паралельних обчислень та теорія, методи і програмні засоби математичного моделювання, системного аналізу, підтримки прийняття рішень та оптимізації складних систем.

У напрямі технології програмування та програмної інженерії розроблені методологія та засоби компонентного програмування, які грунтуються на метода вибору та оцінки готових компонентів, алгебраїчних системах перетворення типів даних, міжмовному і міжмодульному інтерфейсах, методах планування та керування процесом збирання розподілених систем, оцінки їх надійності та якості, що спрощує і скорочує наукомісткі процеси компонентного проектування високоякісних програмних систем.

Директор ІПС НАН України,
чл.-кор. НАНУ, д. ф.-м. н.
П.І. Андон

Розроблені основи концептуального апарату та нормативно-методичного забезпечення для створення високоякісних конкурентноспроможних прикладних програмних систем та низка методичних матеріалів та інструментальних засобів для удосконалення технологічних процесів розробки і підтримки процесів життєвого циклу програмного забезпечення в автоматизованих системах.

У напрямку формально-логічних основ концептуального моделювання предметних областей, баз даних і знань, створено логіко-алгебраїчні моделі та методи ефективної обробки запитів до дедуктивних баз даних в системах інтелектуальних програмних агентів, запропоновано моделі інтелектуальних програмних систем в середовищі автоматизованих систем обробки інформації.

У напрямку математичного моделювання, системного аналізу та оптимізації складних систем у різних галузях досліджено алгебродинамічні моделі паралельних обчислень з багаторівневою пам'яттю, розроблено засоби побудови оптимізуючих іісренацілюваних компіляторів для мікропроцесорів з архітектурою довгого командного слова, що забезпечують значне прискорення та ефективність прикладних паралельних програм. Досліджено математичні моделі та методи аналізу і виявлення залежностей даних в комп'ютерних системах. Розроблено методи аналізу індуктивного відтворення (виводу) структур систем імовірнісних залежностей на основі статистичних даних. Створена концепція моделювання функціонування організму людини-оператора. Сформульовано базову експериментальну модель діагностики та керування функціональним станом користувача персонального комп'ютера на основі міждисциплінарних знань.

ІПС для змовників в Україні успішно виконав в останній час слідуючи проекти:

- ГІС-технологія дослідження впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, яка оцінює стан забруднення, популяційного здоров'я та ризику захворювання людини. Розроблена за грантом Фонду цивільних досліджень і розвитку США. Впроваджена в м. Маріуполь.
- Технологія створення інтелектуальних інформаційних систем контент-аналітичного дослідження, інформації для підтримки інформаційно-аналітичної діяльності органів державного управління. Впроваджена в Адміністрації Президента України.
- Глобальна автоматизована інформаційна система прикордонних військ України - АІС "ГАРТ", яка забезпечує автоматизацію оперативно-службової діяльності прикордонних військ України , тощо. Впроваджена у Держкомкордоні України.
- Інформаційна система автоматизації повсякденної діяльності управлінь Міноборони. Впроваджена в Міноборони України.
- Автоматизована технологія оцінки фізіологічного стану геодинаміки космонавтів призначена для розв'язання проблем життєзабезпечення людини в екстремальних умовах навколоземного середовища та захисту людини віл пілотажних гравітаційних перевантажень. Впроваджена в Національному космічному агентстві України.

ІПС має значний досвід у виконанні роботи для іноземних наукових центрів та фірм Швейцарії, Угорщини, США, Франції, ЧешськоЇ республіки, Німеччини.

 

 

 

 

HTD © 2003