Кибернетический центр

Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА) Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ (ІПСА) НАН України та Міністерства освіти і науки України орієнтований на розроблення методологічних принципів та математичних методів системного аналізу складних об'єктів та процесів різної природи; проведення прикладних системних досліджень у соціальних, економічних, промислових техногеннобезчечних галузях; моделювання глобальних проблем інноваційного розвитку держави; здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти та науки; підготовку фахівців за усіма освітянськими та науковими рівнями.

В ІПСА одержані фундаментальні та прикладні результати з питань прогнозування процесів та прийняття рішень в складних системах при неповноті, неточності та нечіткості вихідних даних в умовах концептуальної невизначеності; аналізу та оптимального управління процесами та полями різної природи; теорії диференціальних ігор; чисельних методів нелінійного аналізу та оптимізації; теорії нескінченномірних динамічних систем; методів оцінювання та керування нелінійними системами з розподіленими параметрами керованих марківських процесів; імітаційних і феноменологічних моделей динаміки суспільних процесів.

Директор ІПСА НАН України,
акдемік академії НАН України
М.З. Згуровский

Співробітники ІПСА приймають участь у міжнародних програмах Тасіs, ЕDNEC, Іntas та ін. У доробку ІПСА представлені спільні з IIASA (Австрія) прикладні дослідження з соціально-економічних проблем держави. За активної участі ІПСА та за підтримки технічного комітету НАТО проводиться робота з планування та створення національної кома`ютерної мережі закладів освіти та науки - системи URAN.

За ініціативою, та участю ІПСА виконується Державна програма "Технологічне передбачення як системна методологія інноваційного розвитку України" що реалізується за активної підтримки UNIDO (Австрія).

 

 

 

 

HTD © 2003