Кибернетический центр

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій НАН та МОН України

В МІЖНАРОДНОМУ ЦЕНТРІ НАН та МОН України одержано ряд фундаментальних і прикладних наукових результатів у галузі створення інтелектуальних інформаційних технологій, зокрема, теорії структурного розпізнавання образів, навчання та самонавчання, створення складних нейрокомп'ютерних комплексів і нейромережевих технологій, у розпізнаванні і розумінні мовних повідомлень, в галузі інтелектуальної робототехніки. Одержано фундаментальні результати з теорії інформаційних середовищ, теорії систем та інтелектуального управління складними динамічними об'єктами в умовах апріорної невизначеності та конфліктності, теоретичних основ індуктивного моделювання, в математичній теорії редукції для вирішення складних задач з прихованими закономірностями, інформаційній теорії розвитку та функціювання біомедицинських систем. Впроваджені нові прикладні інформаційні технології, серед яких високопродуктивна технологія відновлення рельєфу місцевості, яка реалізована в першій вітчизняній цифровій фотограмметричній станції "Дельта" та випускається серійно; ефективні системи розпізнавання креслярсько-графічних зображень; багатомовного усного діалогу і перекладу; нейромережеві технології ідентифікації особистості по голосу або по почерку та інші.

За замовленням Чорнобильської АЕС виконане моделювання пересувань інтелектуального робота по очищенню підреакторних радіоактивне заражених приміщень.

Міжнародний Центр НАН та МОН України прийняв дієву участь у розробці концепції та наукових основ інформатизації суспільства. Разом з організаціями НАН України, міністерств та відомств підготовлена нормативно-правова бра, що визначає державну політику в цій області.

Директор,
канд. техн. наук
В.И. Гриценко


Інформаційна технологія "Фазаграф" для високоточної діагностики серцевих захворювань

Комплект портативних інтеллектуальних пристроїв
"Чую і розумію те, що чую"

Міжнародний центр дистанційного навчання

Розроблено та впроваджено ряд прогресивних інформаційних технологій, розподілених інформаційних систем та комп'ютеризованих систем для Апарату Верховної Ради України, Міністерства економіки України, Міністерства оборони України, Міністерства промислової політики України, МВС України, служби Гідрометеорології, навігації та гідрографії України та ряду інших. В галузі інформаційної теорії розвитку та функціювання біомедицинських систем створені класи технологій, що відкривають нові можливості в біомедичній практиці та в розвитку самих інформаційних технологій, особливо інтелектуальних. Розроблено ряд технологій, що відкривають нові можливості в біомедичній практиці та в розвитку інтелектуальних інформаційних технологій, зокрема комплекс для лікування постінсультних хворих "Біоміотон", інформаційна технологія "Фазаграф" для високоточної діагностики серцевих захворювань, комплекс "Екзоскелетон" для лікування опорно-рухового апарату та інші.

Створено основи наукової платформи розробки та впровадження перспективних освітніх технологій на базі методів і засобів інформатики та інформаційно-телекомунікаційних технологій. У рамках програм ЮНЕСКО запропонована і реалізована концепція гнучких дистанційних технологій навчання-магістральний напрямок інформатизації освіти. Створено регіональний Міжнародний центр дистанційних технологій, на базі якого організована комп'ютерна телекомунікаційна мережа, що охоплює ряд вітчизняних та закордонних університетів.

В Міжнародному науково-навчальному центрі діє система перепідготовки кадрів в галузі інформатики, через яку щороку проходить біля 1000 фахівців різних галузей господарства і управління.

   

 

 

 

HTD © 2003