Институты, развивающие идеи В.М. Глушкова

Міжнародний науковий центр технології програмування ТЕХНОСОФТ

ТЕХНОСОФТ створений на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 16.06.1987 № 675-155 як організація подвійного підпорядкування - Державного комітету обчислювальної техніки та інформатики СРСР і Академії наук УРСР. Після розпаду СРСР в 1991р. постановою Верховної Ради України від 14.02.1992р. № 2116-XII, постановою Президії АН України № 221 від 16.07.1992р. ТЕХНОСОФТ перепідпорядковується Академії наук України. Наказом № 14/18 від 26.01.1996р. ТЕХНОСОФТ переходить у відання Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України та Національної академії наук України. Згодом розпорядженням Кабінету Міністрів України № 948 від 09.09.1999 року підпорядковується Державному комітету зв'язку та інформатизації України та Національній академії наук України в частині науково-методичного керівництва.

Колектив ТЕХНОСОФТу складається з висококваліфікованих фахівців, серед яких 2 доктора наук і 5 кандидатів наук.

Генеральний директор Міжнародного наукового центру технології програмування ТЕХНОСОФТ Державного комітету зв'язку та інформатизації України і Національної академії наук України,
доктор фізико-математичних наук,
професор І.В.Вельбицький

Професіоналізм наукових працівників дозволив ТЕХНОСОФТу активно брати участь у розробці і реалізації Концепції і Деталізованої програми співробітництва з проблеми 6 "Розвиток технології розробки і промислового виробництва програмних засобів обчислювальної техніки" КП НТП СЕВ до 2000 року і бути головною організацією в країнах - членах СЕВ у реалізації цієї проблеми.

У 1992 році ТЕХНОСОФТ став засновником Українського наукового центру державної реєстрації і сертифікаційних іспитів інформаційних технологій.

Завжди до сфери уваги ТЕХНОСОФТ входили питання навчальної діяльності (підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців), створення нових методик навчального процесу, орієнтованих на комп'ютерні технології навчання, засоби для професійної підготовки школярів (тести професійної орієнтації), мультимедіа системи. Зокрема, по лінії міжнародного наукового Фонду Сороса активну участь брав у проекті "Створення київської опорний ІР-мережі наукових і навчальних організацій".

З урахуванням потреб галузевої науки (сфера інформатизації і зв'язку) ТЕХНОСОФТ проводить фундаментальні дослідження за напрямами:

- основи технології програмування, зокрема об'єктно-орієнтоване проектування розподілених і візуальних систем та систем реального часу на базі Р-технології проектування і програмування графічними структурами, на яку отримано міжнародний стандарт ISO 8631Н і державний стандарт ДСТ 19.005-85;

- моделі і методи побудови, функціонування, оптимізації та інтелектуального керування корпоративними та глобальними комп'ютерними мережами з використанням засобів штучного інтелекту, розподілених експертних систем;

- забезпечення безпеки і захисту інформації в комп'ютерних мережах;

- методологія та засоби розвитку і масового використання в Україні мережі Інтернет.

Отримані результати по цих та суміжних напрямках наведені у понад 200 публікаціях, у тому числі в закордонних журналах.

На базі цих досліджень на замовлення Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Національної академії наук та Міністерства науки і освіти протягом останніх років виконані такі прикладні розробки:

- розгорнуто електронний національний стенд України для забезпечення ефективної участі підприємств, організацій і фірм в міжнародних виставках інформаційних і телекомунікаційних технологій;

- створено систему інформаційно-аналітичного забезпечення інтеграції галузі зв'язку та інформатизації України до ЄС;

- розроблено розподілену експертну систему "ЕхрегNЕТ" для керування глобальними комп'ютерними мережами України на національному, регіональному та корпоративному рівнях. Система розроблена у рамках міжнародного проекту № 96-114 програми Євросоюзу COPERNICUS у корпорації 4 країн і 6 організації;

- створено САSЕ-систему, яка підтримує візуалізацію і формалізацію проектування програм, автоматизує процес збіркового програмування у реальному часі для бортових комплексів (система віртуального пуску ракет);

- розроблено централізовані елементи інфраструктури інформаційної підтримки електронної комерції, концепцію нормативно-правових актів України в галузі електронної комерції;

- розгорнуто вузол ТЕХНОСОФТ-РЕЛКОМ комп'ютерної мережі Інтернет, який обслуговує понад 1000 абонентів.

ТЕХНОСОФТ бере участь у міжнародних наукових програмах Європейського Союзу та NATO. За проектом "Training of IST Multipliers and Awareness Nurturing in the 3rd Countries of EAST and South East Europe (NIS)" ТЕХНОСОФТ у якості Національного контактного пункту сприяє налагодженню міжнародних контактів для виконання спільних загальноєвропейських проектів Шостої рамкової програми Комісії Європейського Союзу стосовно розробки технологій інформаційного суспільства та підготовки на цій основі пропозицій щодо розвитку новітніх технологій в Україні.

У 1993 р. з ініціативи і за активної участі ТЕХНОСОФТ Україна вперше була представлена на Міжнародній виставці інформаційних технологій і телекомунікацій ЦеБІТ (м.Ганновер, Німеччина), і тепер вже впродовж 10 років ТЕХНОСОФТ на державному рівні організує роботу Національного стенда на цій виставці. У 2002 році Держкомзв'язку України вручено спеціальний Диплом уряду Німеччини з нагоди відзначення 10-ї річниці участі у виставкових заходах ЦеБІТ. В Інтернеті розгорнуто електронний Національний стенд України (www.ukrcebit.com.ua).

За піонерські роботи у галузі промислового виробництва програм для ракетно-технічних комплексів ТЕХНОСОФТ отримав Державну премію України і Золоту медаль Кабінету Міністрів. За плідну науково-міжнародну діяльність і отримані в рамках програми COPERNICUS результати ТЕХНОСОФТу в 1999 році присуджено міжнародний Золотий приз XX сторіччя за технологію та якість (Франкфурт-на-Майні, Німеччина). В 2001 році ТЕХНОСОФТ нагороджений Золотою зіркою за роботи по міжнародній стандартизації в рамках Комітету ISO (Париж, Франція).

www.technosoft.kiev.ua

 

 

 

HTD © 2003